Αυτό που όλοι θέλουμε είναι πολύ πιθανό να συμβεί! Το 2019 θα είναι πιο «ζωντανό» από το 2018. Το 2019 δονείται στην ενέργεια του 3 και αυτό σημαίνει ότι θα έχεις την ευκαιρία να εκφραστείς με πάθος ακόμα κι αν αυτό αποδειχτεί κάπως… λάθος.